ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

  Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English Home Page

 

Ομάδα Γνωστικών Υπολογιστικών Μηχανών και Ενσωματωμένων Συστημάτων

(Cognitive Computing Machines and Embedded Systems (COMES) Group)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεόδωρος Αντωνακόπουλος, Καθηγητής.

H Ομάδα Γνωστικών Υπολογιστικών Μηχανών και Ενσωματωμένων Συστημάτων του Εργαστηρίου Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας διεξάγει έρευνα στην ευρύτερη περιοχή των Επικοινωνιών και των Ενσωματωμένων Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου. Εστιάζει την ερευνητική και αναπτυξιακή της δραστηριότητα στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων και ιδιαίτερα στις μεθόδους και διαδικασίες υλοποίησης επικοινωνιακών πρωτοκόλλων και αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων με χρήση υλικού (hardware) και λογισμικού (firmware). Πιο συγκεκριμένα η ομάδα δραστηριοποιείται στις ακόλουθες περιοχές:

  • Ψηφιακές επικοινωνίες

  • Αλγόριθμοι διαμόρφωσης και κωδικοποίησης

  • Ολοκληρωμένες διατάξεις "System-on-Chip" για τηλεπικοινωνιακά συστήματα

  • Πρωτόκολλα επικοινωνιακών συστημάτων

  • Ενσωματωμένα συστήματα αυτομάτου ελέγχου - πραγματικού χρόνου

  • Ολοκλήρωση αισθητήρων και μονάδων επεξεργασίας δεδομένων (data fusion)

  • Ενσωματωμένα συστήματα ειδικού σκοπού

  • Συστήματα δορυφορικών και αεροπορικών επικοινωνιών

Αρχικά και μέχρι το τέλος του 2015 η ομάδα ονομαζόταν "Ομάδα Επικοινωνιών και Ενσωματωμένων Συστημάτων".

 

 

 

 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
πιστοποιημένο
από την DQS
κατά ISO 9001:2008

Δραστηριότητα

Το επιστημονικό έργο της ομάδας προβάλλεται διεθνώς μέσω των συστηματικών δημοσιεύσεων του ερευνητικού δυναμικού της σε διεθνή περιοδικά και με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια στις προαναφερόμενες θεματικές περιοχές ενδιαφέροντός της. Η ομάδα στα πλαίσια των προαναφερθέντων ερευνητικών περιοχών του ενδιαφέροντός της υλοποίησε ή υλοποιεί πλήθος ερευνητικών έργων.

Η Ομάδα Γνωστικών Υπολογιστικών Μηχανών και Ενσωματωμένων Συστημάτων συνεργάζεται από το 2002 μέχρι και σήμερα με το IBM Zurich Research Laboratory στην ερευνητική περιοχή των συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων (Probe Technologies, Memory Technologies, Storage Systems).

Επίσης η oμάδα έχει εκτελέσει το έργο "Ανάπτυξη Συστημάτων Αεροπορικών και Δορυφορικών Επικοινωνιών - ΑΣΑΔΕ", στο πλαίσιο του έργου ΑΚΜΩΝ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ). Το ΑΣΑΔΕ αφορούσε τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου εργαστηρίου επιστήμης και τεχνολογίας επικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση και εφαρμογή στους τομείς των δορυφορικών και αεροπορικών επικοινωνιών. Στο πλαίσιο του έργου ΑΚΜΩΝ/ΑΣΑΔΕ η ομάδα διοργάνωσε ημερίδα με θέμα "Δορυφορικές Επικοινωνίες και Εφαρμογές" την Τετάρτη 2 Απριλίου 2008, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνεργασίες

Η ομάδα συνεργάζεται στις θεματικές περιοχές της δραστηριότητάς της με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται συνεργασίες με:

 

 

 

Συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών
(ΕΝΕΒΗ).

 

Μέλος του
Integral Satcom Initiative
(ISI).

 


Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]