ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

  Home ] [ Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English Home Page

 

ΜΕΛΗ  ΔΕΠ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL

Αντωνακόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής

2610 996487

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL

Σταυρουλόπουλος Χρήστος, Ηλ/γος Μηχανικός, Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης

2610 996833 cstavr@ece.upatras.gr

 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
2610 996485

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
Μπουγιούκου Ελίνα 2610 996483 elina_bougioukou@ece.upatras.gr
Τουλγαρίδης Νίκος 2610 996889 toulgaridis@ece.upatras.gr
Πετρόπουλος Τάσος 2610 996489 a.petropoulos@ece.upatras.gr
Κριλής Γιάννης 2610 969864 ikrilis@ece.upatras.gr


Home ] [ Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]