ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

  [ Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English Home Page

 

Ομάδα Γνωστικών Υπολογιστικών Μηχανών
και Ενσωματωμένων Συστημάτων

Καθηγητής

 

Καθηγητής

Το Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας (ΕΘΗ) δημιουργήθηκε το 1976 για την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών(*). Ειδικότερα, αποστολή του ΕΘΗ είναι η υποστήριξη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος σε θέματα:

  • Συστημάτων Επικοινωνιών

  • Συστημάτων Μετάδοσης

  • Ηλεκτρομαγνητισμού

  • Μικροκυματικών Επικοινωνιών

  • Οπτικών Επικοινωνιών

Σχετικά με τις ερευνητικές του κατευθύνσεις, το εργαστήριο αποτελείται από τις εξής ομάδες:

  • Ομάδα Γνωστικών Υπολογιστικών Μηχανών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (Cognitive Computing Machines and Embedded Systems Group, COMES), και

  • Ομάδα Μικροκυματικών Επικοινωνιών (Microwave Communications Group)

Διευθυντής του Εργαστηρίου, από την ίδρυσή του μέχρι και τον Αύγουστο του 2005, διετέλεσε ο Καθηγητής Βασίλειος Μακιός.

Βραβεία "Βασίλειος Μακιός": Tο Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας (ΕΘΗ) χορήγησε δύο (2) βραβεία σε φοιτητές/τριες του Τμήματος σύμφωνα με την συνολική επίδοσή τους σε μαθήματα επικοινωνιών και ηλεκτρονικής για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-11 και 2011-12. Τα βραβεία χορηγήθηκαν προς τιμή του ομότιμου καθηγητή κ. Βασίλειου Μακιού.

(*) Η αρχική ονομασία του Εργαστηρίου ήταν «Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β'» (ΕΘΗΠ). Μετονομάστηκε σε «Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας» (ΕΘΗ) τον Μάιο του 2016.

Τελευταία Ενημέρωση: 7/10/2019.


[ Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]