ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

  Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English version

Ομάδα Γνωστικών Υπολογιστικών Μηχανών και Ενσωματωμένων Συστημάτων - Δημοσιεύσεις


Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα: Η παρουσίαση αυτού του υλικού αποσκοπεί στην διάδοση επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνητικών εργασιών. Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτά διατηρούνται από τους συγγραφείς ή από άλλους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων. Όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό πρέπει να τηρήσει τους όρους και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τα πνευματικά δικαιώματα κάθε συγγραφέα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να αναπαραχθούν μαζικά χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι εργασίες που δημοσιεύονται σε συνέδρια ή περιοδικά της ΙΕΕΕ υπόκεινται στην πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων της ΙΕΕΕ: “© IΕΕΕ. Η προσωπική χρήση αυτού του υλικού επιτρέπεται. Εντούτοις, η άδεια να ανατυπωθεί/αναδημοσιευθεί αυτό το υλικό για διαφημιστικούς σκοπούς, ή για τη δημιουργία νέων συλλογικών εργασιών για μεταπώληση ή διάθεση σε κόμβους του διαδικτύου ή λίστες, ή να επαναχρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε συστατικά αυτού του υλικού σε άλλες εργασίες, πρέπει να ληφθεί από την ΙΕΕΕ”.

Για την ανάγνωση των δημοσιεύσεων πρέπει να εγκατασταθεί ο Adobe Reader


1988-2000     2001-2010     2011-2018 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

   
2018 top of page


  • Eleni Bougioukou, Nikolaos Toulgaridis, Maria Varsamou and Theodore Antonakopoulos, “Hardware Acceleration on Cloud Services: The use of Restricted Boltzmann Machines on Handwritten Digits Recognition”, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, Vol. 3, No. 1, 483-495 (2018).

 

2017 top of page


  • Nikolaos Toulgaridis, Eleni Bougioukou and Theodore Antonakopoulos, “RBM-based Hardware Accelerator for Handwritten Digits Recognition”, The 4th Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications, PACET-2017, Xanthi, 17-18 November 2017.

  • Anastasios Petropoulos and Theodore Antonakopoulos, “Hardware Emulation of Phase Change Memory”, The 4th Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications, PACET-2017, Xanthi, 17-18 November 2017.

  • Stella Zotou, George Kostopoulos and Theodore Antonakopoulos, “Real-time Spindles Detection for Acoustic Neurofeedback”, International Conference on “Brain Function Assessment in Learning” (BFAL-2017), Patras, Greece, September 24-25, 2017.

  • Anastasios Petropoulos, Dimitrios Sikeridis and Theodore Antonakopoulos, “SPoMo: IMU-based Real-time Sitting Posture Monitoring”, The 7th IEEE International Conference on Consumer Electronics (IEEE 2017 ICCE-Berlin), Berlin, September 3-6, 2017.

  • Eleni Bougioukou, Nikolaos Toulgaridis and Theodore Antonakopoulos, “Cloud Services using Hardware Accelerators: The case of Handwritten Digits Recognition”, Τhe 6th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece.

  • Nikolaos Toulgaridis, Eleni Bougioukou and Theodore Antonakopoulos, “Architecture and Implementation of a Restricted Boltzmann Machine for Handwritten Digits Recognition”, Τhe 6th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece.

  • D. Sikeridis and Th. Antonakopoulos, “An IMU-based Wearable System for Automatic Pointing during Presentations”, Image Processing and Communications Journal, Vol.21, Issue 2, 2017-04-04, pp. 7-18. DOI: https://doi.org/10.1515/ipc-2016-0007.

 

2016 top of page


 

2015 top of page


 

2014 top of page


 

2013 top of page


 

2012 top of page


 

2011 top of pageHome ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]