ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ        ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  [ Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ] English Home Page

 

Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων

(Laboratory of Embedded Communication Systems)

Διευθυντής: Θεόδωρος Αντωνακόπουλος, Καθηγητής.

Το Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΕΕΕΣ) δημιουργήθηκε το 1977 για την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών. Το Εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα:

 • Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας

 • Συστημάτων Αποθήκευσης Πληροφορίας και

 • Διατάξεων Υλικού για τη Μετάδοση και Αποθήκευση Πληροφορίας

Tο Εργαστήριο εστιάζει την ερευνητική και αναπτυξιακή του δραστηριότητα στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων και ιδιαίτερα στις μεθόδους και διαδικασίες υλοποίησης επικοινωνιακών πρωτοκόλλων και αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων με χρήση υλικού (hardware) και λογισμικού (firmware). Πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στις ακόλουθες περιοχές:

 • Ψηφιακές επικοινωνίες

 • Αλγόριθμοι διαμόρφωσης και κωδικοποίησης

 • Ολοκληρωμένες διατάξεις "System-on-Chip" για τηλεπικοινωνιακά συστήματα

 • Πρωτόκολλα επικοινωνιακών συστημάτων

 • Ενσωματωμένα συστήματα αυτομάτου ελέγχου - πραγματικού χρόνου

 • Ολοκλήρωση αισθητήρων και μονάδων επεξεργασίας δεδομένων (data fusion)

 • Ενσωματωμένα συστήματα ειδικού σκοπού

 • Συστήματα δορυφορικών και αεροπορικών επικοινωνιών

Αρχικά η ονομασία του Εργαστηρίου ήταν «Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας» (ΕΘΗ) και μετονομάστηκε σε «Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων» τον Δεκέμβριο του 2019. Διευθυντής του Εργαστηρίου, από την ίδρυσή του μέχρι και τον Αύγουστο του 2005, διετέλεσε ο Καθηγητής Βασίλειος Μακιός.

Δραστηριότητα

Το επιστημονικό έργο του Εργαστηρίου προβάλλεται διεθνώς μέσω των συστηματικών δημοσιεύσεων του ερευνητικού δυναμικού του σε διεθνή περιοδικά και με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια στις προαναφερόμενες θεματικές περιοχές του ενδιαφέροντός του. Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων ερευνητικών περιοχών υλοποίησε ή υλοποιεί πλήθος ερευνητικών έργων.

Το Εργαστήριο συνεργάζεται από το 2002 μέχρι και σήμερα με το IBM Zurich Research Laboratory στην ερευνητική περιοχή των συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων (Probe Technologies, Memory Technologies, Storage Systems).

Επίσης έχει εκτελέσει το έργο "Ανάπτυξη Συστημάτων Αεροπορικών και Δορυφορικών Επικοινωνιών - ΑΣΑΔΕ", στο πλαίσιο του έργου ΑΚΜΩΝ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ). Το ΑΣΑΔΕ αφορούσε τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου εργαστηρίου επιστήμης και τεχνολογίας επικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση και εφαρμογή στους τομείς των δορυφορικών και αεροπορικών επικοινωνιών. Στο πλαίσιο του έργου ΑΚΜΩΝ/ΑΣΑΔΕ το Εργαστήριο διοργάνωσε ημερίδα με θέμα "Δορυφορικές Επικοινωνίες και Εφαρμογές" την Τετάρτη 2 Απριλίου 2008, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνεργασίες

Το Εργαστήριο συνεργάζεται στις θεματικές περιοχές της δραστηριότητάς του με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται συνεργασίες με:

 

 

 

Συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών
(ΕΝΕΒΗ).

 

Μέλος του
Integral Satcom Initiative
(ISI).

Τελευταία Ενημέρωση: 1/3/2023.


[ Home ] Προσωπικό ] Εκπαίδευση ] Έρευνα ] Δημοσιεύσεις ]